Bilecik İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

Sit Alanları

TESCİL EDİLMİŞ TAŞINMAZ KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARI İLE SİT ALANLARI (Temmuz 2013)

Sit Alanları

Arkeolojik Sit Alanı : 47
Kentsel Sit Alanı : 2
Doğal Sit Alanı : 10
Tarihi Sit Alanı : 3

Diğer Sit Alanları

Arkeolojik ve Doğal Sit : 1
Arkeolojik ve Tarihi Sit : -

Toplam : 63

Kültür (Tekyapı Ölçeğinde) ve Tabiat Varlıkları : 318

GENEL TOPLAM : 381