Bilecik İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

Karacalar Camii

Günümüze yalnızca minaresi gelebilmiş olan bu caminin yapım tarihi tam olarak bilinmemektedir. Çalışmalarda ortaya çıkartılan temel kalıntılarından anlaşıldığı üzere cami, kare forma sahip olup moloz taş, ahşap hatıllı ve çamur sıva ile örülmüştür. Minare, düzgün kesme taş, kare kaideli olup pabuç kısmı taş ve tuğla malzeme ile yapılmıştır. Silindirik gövdesi altta ve üstte bilezikli olup tuğladan örülmüştür. Tek şerefeli, külah kısmı mevcut değildir.

Minare yakın dönemde restorasyon görmüştür. Minarenin doğu yönünde ve camiye 2 metre mesafede bir adet çeşme ortaya çıkartılmıştır. Kazı çalışmaları sırasında ortaya çıkan yanık taşlar, farklı yerlerde kullanılan ahşap hatıllardaki yanık izleri bu camiinin İstiklal savaşı sırasında bölgeyi işgal eden Yunanlılar tarafından yakılıp harap edildiğinin kanıtlarıdır. Çalışmalar sırasında kazı alanında bulunan mermi kovanları bölgede savaş olduğunu desteklemektedir.

  • Karacalar Camii