Bilecik İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

Rüştiye Mektebi

Tarihi yapı ilk olarak II. Abdülhamit Dönemi’nde, 1905 yılında (Hicri 1321) Rüşdiye (ortaokul) olarak inşa edilmiş; Cumhuriyet’in kurulduğu ilk yıllara kadar da Rüşdiye olarak hizmet vermiştir. Daha sonra, Bilecik Ortaokulu olarak hizmete başlamış ve 1956–1957 eğitim öğretim yılında olarak öğretim hayatına devam etmiştir.1972 yılındaErtuğrul Gazi Lisesiyeni binasına taşınınca tarihi bina da Bilecik Öğretmen Okulu, daha sonra 1985 yılına kadar ise Bilecik Meslek Yüksek Okulu olarak kullanılmıştır.Bu tarihten itibaren yapı Anadolu Lisesi olarak varlığını sürdürmüş ve 2001 yılında tamamen boşaltılmıştır.

Sonrasında, Milli Emlak Genel Müdürlüğü’ne ait olan yapı, imzalanan bir protokol ile Bilecik Belediye Başkanlığı’na tahsis edilmiştir. Protokolü izleyen süreçte ise 1 Temmuz 2005 tarihinde yeniden yapılandırma çalışmalarına başlanmış ve onarım çalışmaları 11 Eylül 2005 tarihinde tamamlanarak Bilecik Belediye Sarayı olarak hizmete açılmıştır.

  • Rüştiye Mektebi (Bilecik Belediyesi Hizmet Binası)