Bilecik İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

Mihal Bey Hanı (Taşhan)

Gölpazan ilçe merkezindeki han ilk dönem Osmanlı mimarisinin yapısal örneklerini taşı-maktadır. Kemerli giriş kapısının üzerindeki kitabeden, hanın 1318 yılında Mihal Bey tarafından yaptırıldığı anlaşılmaktadır. Dikdörtgen planlı iri taşlarla yapılmış hanın duvarları ve üzeri tuğla malzemeyle tonoz örtülüdür.

  • Mihal Bey Hanı (Taşhan)
  • Mihal Bey Hanı (Taşhan)