Bilecik İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

Bilecik Müzesi Müdürlüğü

Mülkiyeti hazineye ait olan bina, 1794 yılında jandarma binası olarak iki katlı inşa edilmiştir. 1921–1922 yıllarında Bilecik'in Yunanlılar tarafından işgali sırasında yakılarak enkaz haline gelen yapı, Kurtuluş Savaşı’ndan sonra temelleri üzerine yeniden inşa edilmiş ve 1995 yılına kadar Adliye Binası ve hapishane olarak hizmet vermiştir. Binanın 1997 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı’na devredilmesiyle, müze olarak kullanılması amacıyla restorasyon çalışmaları başlatılmış; 2006 yılında restorasyonun tamamlanması ile 20.04.2007 tarihinde Söğüt Müze Müdürlüğü’ne bağlı bir birim olarak hizmete açılmıştır. Kültür ve Turizm Bakanlığının taşra teşkilatına bağlı olarak Bilecik İlinde Bilecik Müzesi Müdürlüğükurulması; Devlet Planlama Teşkilatı ile Devlet Personel Başkanlığının görüşlerine dayanan Kültür ve Turizm Bakanlığının 24/2/2010 tarihli ve 39770 sayılı yazısı üzerine, 27/9/1984 tarihli ve 3046 sayılı Kanunun 17 ncimaddesinin (d) bendine göre, Bakanlar Kurulu’nca 11/3/2010 tarihinde kararlaştırılmış, 7 Nisan 2010 tarih 27545 sayılı kararla Bilecik Müzesi Müdürlüğü olarak hizmete devam etmektedir.Müzede Bilecik ve çevresine ait arkeolojik ve etnoğrafik eserler sergilenmektedir.Salonlarda kronolojik sergileme tekniği uygulanmış olup 3 adet teşhir salonunda; Roma Dönemi ağırlıklı olmak üzere Paleolitik, Neolitik, Tunç, Hellenistik, Roma, Bizans ve Osmanlı Dönemleri’ne tarihlenen eserler sergilenmektedir.10 adet teşhir salonunda Osmanlı Devleti’nin kuruluşu ile ilgili tasvirler, oba ve ev yaşantısından kesitler sunulmakta; silahlar, seramik ve metalden yapılan günlük kullanım kapları,  Bilecik yöresine ait giysiler, süs eşyaları sergilenmektedir. Ayrıca Bilecik ve ilçelerinde bulunan sivil mimari örnekleri de panolar şeklinde sergilenmektedir.
Müzenin ön bahçesinde ve iç avlularında Roma ve Bizans Dönemleri’ne tarihlenen, çoğunlukla kalker mezar stelleri, sütun başlıkları, sütun kaideleri, pithoslar, az sayıda heykel ve iki adet vaftiz teknesi sergilenmektedir. Eserlerin çoğunluğunu Bilecik çevresinden gelenler oluşturmaktadır.

 
  • Müze Müdürlüğü BİLECİK
  • Bilecik Müzesi
  • Bilecik Müzesi
  • Bilecik Müzesi
  • Bilecik Müzesi