Bilecik İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

Çekim İzni

12.08.2005 tarih ve 25904 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Sinematografik Ortak Yapımlar ve Türkiye’de Ticari Amaçlı Film Çekmek İsteyen Yerli ve Yabancı Yapımcılar Hakkında Yönetmelik ”in 14. maddesi gereğinde İlimizde tanıtım amaçlı film çekimi yapmak isteyen yapımcıların çekim izni için BAŞVURU FORMU 'nu doldurarak istenilen belgelerle ve Valilik Makamına hitaplı dilekçeleriyle birlikte çekim tarihinden en geç 3 (üç) gün önce müracaat etmeleri gerekmektedir.