Bilecik İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

Taşeron İşçilerin Mülakat Sınav Tarih ve Saati

         Müdürlüğümüzde ve bağlı birimlerde gerek DÖSİMM bütçesinden gerekse Genel bütçeden gönderilen ödeneklerle temizlik ve hizmet alımı yoluyla çalıştırılan taşeron işçilerden müracaatları kabul edilenlerin mülakat sınavı 15 Şubat 2018 tarihinde saat 14.00 da Müdürlüğümüz hizmet binasında yapılacaktır.