Bilecik İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

17. Devlet Fotoğraf Yarışması - 11-22 Nisan 2016

 
Ülkemizdeki fotoğraf sanatçılarının çalışmalarını desteklemek, son eserlerini bir arada sergilemek, sanat ortamımıza canlılık kazandırmak ve buna bağlı olarak da fotoğraf sanatının yaygınlaşmasını sağlamak, gerektiğinde uluslararası platformlarda ülkemizi temsil edebilecek nitelikte fotoğraf sergileri oluşturmak amacıyla, Kültür ve Turizm Bakanlığınca "Devlet Fotoğraf Yarışması" nın onyedincisi düzenlenecektir.
 
Konu :
   1- İnsan, yaşam ve doğal hayat
   2- Tarihi Yapılar
   3- Deneysel Çalışmalar
 
Katılım formları ve şartname, Bakanlığımız Web siteleri :
 
 
 
  
Ayrıca, toplama merkezinden, Valiliklerden (İl Kültür ve Turizm Müdürlükleri) ve ilgili Fakülte ve Derneklerden elde edilebilir.
 
 Toplama Merkezi :
 
Kültür ve Turizm Bakanlığı
Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü
Roma Meydanı  Hipodrom Cad.   06330  Hipodrom / ANKARA
 
Tel : 0312 384 42 00 / 160